Izlaidums Jēkabpils Sporta skolā

Mācību gads pagāja ļoti ātri, pienāca 26.augusts un jau atkal Jēkabpils stadions uzņēma Jēkabpils Sporta skolas absolventus, lai nepiespiestā, bet svinīgā gaisotnē izsniegtu apliecības par izglītības programmas apguvi. Arī šogad izlaidumā sumināti tika gan V20 (līdzvērtīga pamatskolas līmenim), gan V30 (līdzvērtīga vidusskolas līmenim vispārizglītojošās skolās) izglītības programmas audzēkņi, kopskaitā 49 sportisti. V20 absolventi ar nepacietību tiks gaidīti atpakaļ audzēkņu rindās, lai turpinātu iesākto, kāpinātu meistarību un pierādītu sevi ar arvien labākiem rezultātiem un pēc dažiem gadiem, saņemot apliecību par V30 programmas apguvi, sajustu gandarījumu par pilnvērtīgi padarīto darbu.
Jēkabpils Sporta skolas direktors Edgars Lamba pateicās absolventiem par izturību sarežģītajā ierobežojumu laikā, kad daudziem viņu treniņu biedriem pietrūka motivācijas, lai nepadotos- attālināti apgūt, piemēram, basketbola soda metienus nav joka lieta! Šis laika periods bija grūts, daudz nācās pielāgoties gan audzēkņiem, gan viņu treneriem, lai nepazaudētu jau sasniegto, kā arī apgūtu jauno, tāpēc viņu gandarījums un mūsu pateicība viņiem par padarīto ir liela un neviltota! Milzīga palīdzības artava mācību procesā bija arī no audzēkņu vecākiem, arī tiem tika izteikti pateicības vārdi, savukārt pašvaldībai direktors pateicās par gadiem ilgo ieguldījumu un atbalstu, kas mūsu sportistiem ir neatsverams.
Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks savā uzrunā pastāstīja, ka arī pats ir absolvējis Jēkabpils Sporta skolu, un aktīvs sports viņa dzīvē klātesošs ir joprojām! Nedaudz salīdzinot iespējas, kādas ir sportistiem tagad, ar tām, kādas Latvijā bija pagājušā gadsimta 70-80-jos gados, viņš izteica gandarījumu, ka mūsu sportisti pilnvērtīgi izmanto visus šī laika resursus, lai godam pārstāvētu plašajā pasaulē gan savu valsti, gan pilsētu, gan Jēkabpils Sporta skolu. Alfons Žuks apliecināja, ka arī turpmāk pašvaldība sniegs aktīvu atbalstu sportistiem, savukārt mūsu absolventi tika aicināti izmantot savas prasmes, lai kļūtu par treneriem vai sporta skolotājiem un Jēkabpilī atgrieztos jau jaunās kvalitātēs.
Tagad ar lepnumu gribam darīt zināmu, ka apliecības par profesionālās ievirzes izglītības V30 programmas apgūšanu Jēkabpils Sporta skolā, kā arī labāko sasniegumu aprakstus un nelielas piemiņas veltes saņēma basketbola nodaļas trenera Jura Bobrova audzēkņi Daniels Bārbals, Dāvis Bērziņš, Roberts Čakšs, Tomass Indriksons, Tomass Krastiņš un Artūrs Liepiņš. Šaha nodaļu absolvēja treneru Gunāra Pušmucāna un Gunta Jankovska audzēkņi Liāna Stulpiņa un Rainers Grandāns. Ar apgūto profesionālās ievirzes izglītības programmu ‘’Volejbols’’, izsniedzot apliecības, tika sumināti trenera Raivja Obrumana audzēkņi Dāniels Dunaiskis, Edgars Kalnozols, Kristers Leķis, Raivis Vilcāns, Pauls Jurģis Prokofjevs, Toms Prokopenko, Kristers Sils un Raivis Vasiļivs. Ar īpašu lepnumu gribam izcelt šī mācību gada absolventus, kas Jēkabpils Sporta skolu pārstāvējuši visilgāk un vairāk pazīstami kā ‘’Jēkabpils Lūši’’ volejbolisti- Zigurdu Adamoviču, Vladislavu Blumbergu, Pāvelu Jemeļjanovu, Dāvi Emīlu Melni un Edvīnu Skrūderi. Pie šo puišu meistarības savu roku pielikuši treneri Guntis Grigalis, ‘’iekaļot’’ pašus pamatus, tad Raivis Obrumans, kas pēc ‘’stafetes pārņemšanas’’ turpināja meistarības ‘’latiņas celšanu’’, līdz, kā izlaidumā teica tagadējais volejbolistu treneris Mārcis Obrumans, viņa rokās tika ielikti dimanti, kurus atlika slīpēt, slīpēt un slīpēt, lai šodien mēs redzētu, uz ko ir spējīgi šie profesionālie volejbolisti! Svinīgo brīdi vēl saviļņojošāku darīja absolventa Pāvela Jemeļjanova ‘’Lūšu’’ vārdā izteiktie pateicības vārdi skolas vadībai un visiem trīs treneriem, atceroties grūto, bet tik vērtīgo ceļu pretī puišu sasniegumu kontā esošajiem rezultātiem! Tieši šādi brīži attaisno katru sekundi, kas pavadīta ļoti smagā darbā, ja vien ir mērķis, ja ir motivācija un gribasspēks- viss ir iespējams!
V20 izglītības programmu absolvēja basketbola trenera Artūra Elksnīša audzēkņi Vadims Bucs, Kārlis Būka, Jānis Censonis, Niks Klints, Edgars Navenickis, Mārtiņš Niedrītis, Dāvis Daniels Raceps, Mārtiņš Rozenbergs, Linards Stivriņš, Vadims Šihovskis un Tomass Veigulis. Šaha nodaļas absolventu rindās stājās trenera Gunāra Pušmucāna audzēkņi Alise Klidziņa, Artūrs Krastiņš, Renārs Petrovs, Nauris Pinne, Kristers Policāns, Haralds Potapenko, Ralfs Rinkevičs, Juris Soltums un Evelīna Stikāne. Apliecības par izglītības programmas ‘’Vieglatlētika’’ apgūšanu saņēma trenera Anatolija Macuka audzēkņi Dace Bērziņa, Arita Nijazi, Elīza Paveļjeva, Svens Spēks, Donats Urtāns, Markus Urtāns un Rebeka Zekante, kā arī trenera Aiņa Raubiška audzēknis Ralfs Eglītis. Ar nepacietību jau septembrī gaidām atpakaļ Jēkabpils Sporta skolas audzēkņu rindās!
Šis 2020./2021. mācību gads paliks atmiņā ar lieliem pārbaudījumiem, ar neziņu, ar risinājumu meklēšanu, un, neskatoties uz visiem sarežģījumiem, kurus salīdzinoši veiksmīgi pārvarējām, ar ļoti augstvērtīgiem rezultātiem! Kā svinīgajā pasākumā absolventiem teica direktora vietniece Baiba Grasa, runājot ar NHL zvaigznes Veina Grecka vārdiem: ‘’Labs hokejists spēlē tur, kur ir ripa. Izcils hokejists spēlē tur tur, kur tā atradīsies!’’- to visiem absolventiem novēlam- izmantot visas iespējas, lai kļūtu par izciliem it visā, ko dara!
Mūs, Jēkabpils Sporta skolas kolektīvu, gaida jauni mērķi un darba, lai tos sasniegtu, ir ļoti daudz, tāpēc ar nepacietību gaidām savās rindās jaunus audzēkņus, vairāk informācijas: http://jekabpilssportaskola.lv/aktualitates/jekabpils-sporta-skola-turpina-audzeknu-uznemsanu/
Foto: V30 izglītības programmu absolventi ar treneriem, Jēkabpils Sporta skolas direktoru Edgaru Lambu un Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieku Alfonu Žuku
Vairāk foto: http://jekabpilssportaskola.lv/galerija/