Pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas pakāpeniski samazina ierobežojumus izglītības un sporta jomā

Būtiskākās izmaiņas ar izglītību un sportu saistītās norisēs no 2020. gada 10. jūnija:
• līdz 2020.gada 31.augustam nometnēs bērnu skaits grupā – ne vairāk kā 30, vienlaikus var norisināties vairāku grupu aktivitātes, ja to atļauj nometnes iekārtojums un platība;
• līdz 2020.gada 31.augustam pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmās maksimālais dalībnieku skaits grupā – 50;
• sporta treniņu un sacensību laikā sportisti un sporta darbinieki var neievērot 2 metru distanci, šis nosacījums ir attiecināms arī uz amatieru sportu;
• sporta nodarbībās treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 30 personu, turklāt bez vecuma ierobežojuma, uz vienu cilvēku jānodrošina ne mazāk kā 4m2 platības, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu aktivitātes, ja to atļauj norises vietas kapacitāte;
• atļauts rīkot sporta sacensības, ievērojot vispārējos pulcēšanās ierobežojumus;
• ja sporta pasākums notiek iekštelpās, kuru kopējā platība ir mazāka nekā 1000m2, skatītājiem līdz 31.jūlijam pasākumā nav atļauts piedalīties.

Vairāk informācijas:

https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4125-pec-arkartejas-situacijas-atcelsanas-pakapeniski-samazina-ierobezojumus-izglitibas-un-sporta-joma