Aktualitātes

Jānim Censonim-Atzinības raksts

Ar Raiņa vārdiem ‘’Kas zina, ko grib-spēj, ko grib’’ uz Atzinības raksta no Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas (LJBL) tika sumināts Jēkabpils Sporta skolas basketbola nodaļas audzēknis Jānis Censonis par izcilām sekmēm 2019./2020. mācību gadā un aktīvu dalību LJBL pasākumos. Jānis ir pierādījums tam, ka pareizi un mērķtiecīgi plānojot savu laiku, jaunietis var būt sekmīgs ikvienā jomā, ja tiek ieguldīts cītīgs darbs. Arī iepriekš viņš ir atzīmēts par savu attieksmi pret uzticēto, kad balvu kā ‘’Paraugs sportā’’ saņēma ‘’Jēkabpils Jaunatnes sporta laureāta’’ pasākumā, kur tam no trenera Artūra Elksnīša tika veltīts godam nopelnītais raksturojums-‘’…ja Jānis uz treniņu netiek, trenējas individuāli savas pilsētas Jaunjelgavas sporta zālē, trenējas arī brīvdienās un svētku dienās. Dēla izaugsmē ļoti daudz iegulda vecāki- vadājot uz treniņiem un sacensībām, apmaksājot nometnes, ir kopā ar dēlu visos dzīves brīžos. Apbrīnoju viņa attieksmi, neatceros, kad viņam būtu aizrādījis par kādiem uzvedības pārkāpumiem. Jānis ir komandas kapteinis un līderis. Vienmēr izcēlies ar milzīgu pašatdevi spēlēs un treniņos. Gribu izcelt viņa attieksmi pret darbu, ko dara, viņa gribasspēku, cīņassparu un motivāciju trenēties arī individuāli.’’
Tikai pareiza attieksme, smags un regulārs darbs tuvina mūs izvirzītajiem mērķiem un pierāda, ka tie ir sasniedzami. Un, savukārt, tikai ar grūtībām sasniegtie mērķi sniedz gandarījumu par padarīto un motivāciju arvien jauniem mērķiem. Paldies Jānim un viņa ģimenei, kā arī trenerim Artūram Elksnītim par ieguldīto darbu!

Pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas pakāpeniski samazina ierobežojumus izglītības un sporta jomā

Būtiskākās izmaiņas ar izglītību un sportu saistītās norisēs no 2020. gada 10. jūnija:
• līdz 2020.gada 31.augustam nometnēs bērnu skaits grupā – ne vairāk kā 30, vienlaikus var norisināties vairāku grupu aktivitātes, ja to atļauj nometnes iekārtojums un platība;
• līdz 2020.gada 31.augustam pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmās maksimālais dalībnieku skaits grupā – 50;
• sporta treniņu un sacensību laikā sportisti un sporta darbinieki var neievērot 2 metru distanci, šis nosacījums ir attiecināms arī uz amatieru sportu;
• sporta nodarbībās treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 30 personu, turklāt bez vecuma ierobežojuma, uz vienu cilvēku jānodrošina ne mazāk kā 4m2 platības, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu aktivitātes, ja to atļauj norises vietas kapacitāte;
• atļauts rīkot sporta sacensības, ievērojot vispārējos pulcēšanās ierobežojumus;
• ja sporta pasākums notiek iekštelpās, kuru kopējā platība ir mazāka nekā 1000m2, skatītājiem līdz 31.jūlijam pasākumā nav atļauts piedalīties.

Vairāk informācijas:

https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4125-pec-arkartejas-situacijas-atcelsanas-pakapeniski-samazina-ierobezojumus-izglitibas-un-sporta-joma

Atsākas nodarbības Jēkabpils Sporta skolā

Ir pienācis jūnijs, kad Jēkabpils Sporta skolas audzēkņi atkal sāks apmeklēt treniņnodarbības, kas pēc ilgstošās dīkstāves tika īpaši nepacietīgi gaidītas. Kā mēdz teikt- aiz katra ļaunuma ir kas labs, tāpēc arī mums bija patiess prieks dzirdēt audzēkņu nepacietīgos jautājumus par nodarbību atsākšanos un redzēt viņos šo sportisko nepacietību sākt kustēties, lai atgūtu fizisko formu. Treniņi klātienē notiks visas vasaras garumā attiecīgās sporta bāzēs, ievērojot noteikumus un konkrētos ierobežojumus. Visu interesējošo informāciju var uzzināt, sazinoties ar treneriem, kuru kontakti pieejami mājaslapā. No 9.jūnija gaidāma jauna informācija ārkārtas situācijas sakarā- ticam, ka tā dos papildus atvieglojumus, kas nāks par labu produktīvam treniņprocesam. Šobrīd ir svarīgi nekļūt pārgalvīgiem, ievērot noteikumus un izturēties atbildīgi pret apkārtējiem, lai drošā situācija sporta pasaulē attaisnotos un ļautu pēc iespējas ātrāk atkal organizēt sacensības, kas ir tik nepieciešamas sportiskā nemiera attīstībai un sevis pierādīšanai. Sports iemāca nepadoties!

Latvijas Universitāte aicina studēt sporta programmās

Latvijas Universitāte rudenī jau otro gadu uzņems studentus divās jaunās sporta programmās! Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma ”Sporta treneris” un Bakalaura studiju programma ”Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība” !

Jēkabpils sporta skola mācības atsāks jūnijā

Gribam informēt, ka turpmākās apmācības Jēkabpils Sporta skolā notiks pēc diviem mēnešiem, jūnijā. Ņemot vērā šī brīža situāciju, sporta spēļu federācijas/savienības ir atcēlušas neizspēlētās pamatturnīra spēles un finālturnīrus, tādejādi sezonai noslēdzoties daudz ātrāk nekā plānots – šobrīd nav skaidrības, kad varēs sākties futbola sezona, arī Latvijas šaha federācija ir pārcēlusi finālus uz provizoriskiem datumiem, kā arī par Latvijas Vieglatlētikas savienības organizētajiem čempionātiem nav konkrētas informācijas. Izvērtējot esošo situāciju, kad ziemas posms ir noslēdzies, bet vēl nav skaidrības par tālāko sacensību norises laikiem, nolēmām dot audzēkņiem un treneriem iespēju atpūsties, jo mūsu prioritāte ir audzēkņu drošība, veselība un pēc iespējās ātrāka atgriešanās treniņgrupās. Lai maksimāli samazinātu riskus un atbildīgi ievērotu visus ārkārtas situācijas noteikumus, atbalstam audzēkņu atrašanos mājās un visu spēku veltīšanu veiksmīgam mācību gada noslēgumam.
Esam apņēmības pilni strādāt vasaras periodā cerot, ka mācību procesu būs iespējams nodrošināt jau klātienē, izmantojot sporta infrastruktūru un veltot vēl lielāku uzmanību audzēkņu sagatavošanā jaunajai sporta sezonai. Patlaban Jēkabpils sporta skolas treneri atrodas ikgadējā atvaļinājumā un vecāku līdzfinansējums par mācībām Jēkabpils Sporta skolā atsāksies tikai pēc treniņnodarbību atjaunošanas.

Domes vadība informē par aktuālajiem pasākumiem izsludinātajā ārkārtas situācijā

Lai efektīvāk ierobežotu COVID-19 izplatību Latvijā, vakardien, 14.martā valdība nolēmusi paplašināt piesardzības un drošības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā.

15.martā Jēkabpils pilsētas pašvaldības vadība sasauca sanāksmi, kurā piedalījās pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un sociālo iestāžu vadītāji, un apmainījās ar informāciju par darba nodrošinājumu un drošības pasākumu ievērošanu iestādēs. Savukārt pēc tam preses konferencē tika sniegta informācija medijiem par papildus drošības pasākumiem ārkārtējās situācijas laikā.

Domes vadība informē par iestāžu darba organizāciju izsludinātajā ārkārtas situācijā

12.martā Ministru kabinetā tika pieņemts lēmums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā, lai ierobežotu vīrusa Covid 19 izplatīšanos valstī. Šovakar plkst.19.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Domes priekšsēdētājs Aivars Kraps sasauca sanāksmi par turpmāko rīcību sakarā ar Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa paziņojumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī. Sanāksmē piedalījās pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un sociālo iestāžu vadītāji. Pēc tam tika sniegta informācija preses konferencē medijiem.

Svarīga informācija

11.martā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā notika sanāksme ar izglītības, sporta, sociālās jomas iestāžu vadītājiem, lai pārrunātu preventīvās darbības koronavīrusa (COVID 19) ierobežošanai.

Sanāksmes sākumā iestāžu vadītāji informēja par veiktajiem preventīviem pasākumiem. Tās turpinājumā Jēkabpils domes priekšsēdētājs Aivars Kraps uzsvēra, ka, atbalstot Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) noteiktās vadlīnijas un ieteicamos pasākumus saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību iestādēs, tiek veikti papildus pasākumi personīgās higiēnas prasībām. Kā informēja pilsētas izpilddirektors Guntars Gogulis, no 12.03 iestādēs tiks izdots rīkojums atcelt ārzemju komandējumus, kā arī tiks rosināts iestādēm kritiski izvērtēt ieguvumus un riskus, apmeklējot liela mēroga (virs 50 personām) pasākumus, seminārus, konferences.

Ņemot vērā SPKC rekomendācijas, vadība uzdeva izglītības iestādēm veikt skolēnu aptauju par plāniem brīvlaikā. Aptaujas mērķis ir iegūt informāciju par bērniem, kuri plāno apmeklēt vīrusa skartās valstis, lai pēc skolēnu brīvlaika pastiprināti novērotu skolēnu veselību.

Jau 5.martā G. Gogulis, pamatojoties uz SPKC rekomendāciju darba devējiem saistībā ar COVID-19 infekciju izdeva rīkojumu, lai novērstu apdraudējumu trešo personu veselībai un dzīvībai. Rīkojums nosaka pienākumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādēs strādājošajiem informēt iestādes vadītāju un tiešo vadītāju par nodomu, tai skaitā savā brīvajā laikā, doties ārpus Latvijas uz COVID-19 infekcijas skartām teritorijām. Tāpat rīkojums nosaka nodrošināt iestāžu vadītājiem un struktūrvienību vadītājiem darbiniekam, kurš ieradies no COVID-19 infekcijas skartajām teritorijām un kuram nav piešķirta 14 dienu darba nespēja kopš izbraukšanas brīža no COVID-19 infekcijas skartās teritorijas, darba organizēšanu attālināti jeb darbu no mājām.

Sanāksmes noslēgumā G. Gogulis uzsvēra: “Sanāksmē tika akcentēta iestāžu vadītāju atbildība un pilnvaras preventīvo pasākumu īstenošanā. Ņemot vērā ieteikumus, nedēļas nogalē Jēkabpils sporta centrs atcels peldēšanas sacensības. Pašlaik publiskie pasākumi netiek atcelti. Ir apzinātas veicamās darbības un resursi, lai nepieciešamības gadījumā nekavējoties varētu atcelt publiskos pasākumus. Pēc šodienas sanāksmes secinājām, ka atbilstoši pašvaldības iespējām, ir veikti nepieciešamie preventīvie pasākumi.”

Pēc sanāksmes domes vadība konstatēja nepieciešamību sasaukt Civilās aizsardzības komisiju, lai informētu sadarbības teritoriju atbildīgos par Jēkabpils veiktajiem preventīvajiem pasākumiem.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Jēkabpils šaha sacensību līderi pēc septiņām kārtām – Alvis Vanaģelis un Toms Karpovs

6. un 7. martā Jēkabpils sporta centra administratīvajā ēkā risinājās Jēkabpils sporta centra balvu izcīņas šahā “A” un “B” turnīra septītā kārta.

6. martā “B” turnīrā piedalījās piecpadsmit trešās un zemākas kvalifikācijas sportisti. Par šīs kārtas labāko šahistu pārliecinoši ar sešiem punktiem kļuva Alise Laimiņa. Otrajā vietā ar 4,5 punktiem ierindojās Juris Soltums, bet trešo vietu ar četriem punktiem ieņēma Rūta Midega. Pēc aizvadītām septiņām kārtām ar 96 punktiem līderpozīcijās turpina atrasties Toms Karpovs, bet otro un trešo vietu ar 70 punktiem dala Ēriks Rudzāts un Haralds Potapenko.

7. martā uz “A” turnīru pulcējās 17 otrās un augstākās sporta klases šahisti. Vislabāk veicās Uldim Melderim, kurš ar 5,5 punktiem izcīnīja pirmo vietu, aiz sevis atstājot Alvi Vanaģeli (pieci punkti) un Aleksandru Volkovu (četri punkti). Šobrīd septiņu kārtu kopvērtējuma tabulā redzams, ka pirmajā vietā diezgan pārliecinoši ar 88 punktiem atrodas Alvis Vanaģelis. Nākamās vietas gan šķir pavisam mazs punktu skaits – otrajā vietā ar 61punktu ir Aleksandrs Volkovs, bet trešajā – ar 60 punktiem Ģirts Kiršbergs.

Ar visiem sacensību rezultātiem var iepazīties Jēkabpils sporta centra mājas lapā – http://jekabpilssc.lv/sacensibas/rezultati.

Foto: Jānis Lācis

Informācijas avots: jekabpilssc.lv