Dokumenti

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS_2020/2021. PUBLISKOJAMĀ DAĻA
PAR PĀRSTĀVJA DELEĢĒŠANU SPORTA SKOLAS PADOMES SASTĀVĀ
Kontrolnormatīvi audzēkņu pārcelšanai 2020./2021.m.g.
Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanai Covid-19 infekcijas izplatības laikā.
JĒKABPILS SPORTA SKOLAS NOLIKUMS
PAR PĀRSTĀVJA DELEĢĒŠANU SPORTA SKOLAS PADOMES SASTĀVĀ
DOKUMENTI STĀJOTIES SPORTA SKOLĀ
LĪDZFINANSĒJUMS JĒKABPILS PILSĒTAS PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI, SPORTA SKOLAS DARBĪBAS MĒRĶI, PAMATVIRZIENIEM UN PAMATUZDEVUMIEM
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
Attīstības plāns 2022-2026