Jēkabpils Sporta skola

            Jēkabpils Sporta skola ir valsts – pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde.

Fizkultūras skolotāja Valda Sakara rakstītajā „Jēkabpils rajona fiziskās kultūras un sporta vēstures II daļā 1994.-1959.” ir minēts, ka 1956.gada 1.septembrī sāka darboties Jēkabpils bērnu un jauniešu sporta skola ar vieglatlētikas un volejbola nodaļām, direktore Valda Šekova.

 

Aptuveni 1987./1988.gadā Bērnu un jauniešu sporta skola tika iekļauta sporta apvienībā „Vārpa”, priekšsēdētājs J. Knodze, priekšsēdētāja vietnieks J. Ūbelis.

 

1992.gada 3.martā, pamatojoties uz Jēkabpils rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas 17.12.1992. lēmuma Nr.276 rajona sporta apvienību „Vārpa” likvidē un izveido Jēkabpils rajona fiziskās kultūras un sporta nodaļu, vadītājs A. Seimuškāns. 1992.gada 5.maijā fiziskās kultūras un sporta nodaļas vadītājs pieņēma darbā Jēkabpils Bērnu un jauniešu sporta skolas direktoru Guntaru Rezevski un visus trenerus.

 

No 1993. gada 1. septembra sporta skolas direktors Edgars Lamba.

 

2000. gada 9. februārī sporta skolai izsniegta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība kā Jēkabpils rajona sporta skola.

 

No 2010. gada 26. janvāra Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības Kvalitātes valsts dienesta licencēšanas un reģistru departaments izsniedz reģistrācijas apliecību kā Jēkabpils Sporta skola.

 

Jēkabpils Sporta skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības, kas motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi personības izaugsmē un veidošanā.

 

Mūsu sporta skolā bērniem un jauniešiem ir iespēja trenēties septiņās akreditētās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās: basketbolā, futbolā, galda tenisā, handbolā, šahā, vieglatlētikā un volejbolā.

 

Uz 2013.gada 1.septembri kvalificētu 19 treneru vadībā trenējas pāri par 400 audzēkņiem vecumā no sešiem gadiem.

 

Sporta nodarbībām tiek izmantotas vispārizglītojošo skolu un sporta centra sporta bāzes.

 

Vasaras periodā treneru vadībā, audzēkņi aktīvi iesaistās sporta un atpūtas treniņnometnēs Latvijā un arī ārpus tās.