Lai līksms un veselīgs svētku laiks!

Kā ticējumi vēsta:

‘’ Kas godina Vasaras Saulgriežus, tam veiksme sportā seko pa pēdām.’’

‘’Kas Jāņu nakti skaļi dzied, vājākus dara savus konkurentus.’’

‘’Kas kārtīgi svētku sieru noēdas, sakrāj spēkus vismaz gadam uz priekšu.’’

”Kas Līgo svētkos lustīgi dančus griezis, tas ātri skries un tālu lēks.”

Skolu sports 2019./2020. mācību gadā

Noslēdzies kārtējais mācību gads, kas šogad bija ar agrāk nepieredzēto attālināto mācību procesu, tādēļ šogad skolēnu sporta spēļu kopvērtējums izpalika, jo sacensības pēc 13.marta vairs nenotika. 16.jūnijā Ābeļu pamatskolā sporta skolotāji pulcējās uz noslēguma sanāksmi, kuras sākumā mācību jomas veselība un fiziskās aktivitātes koordinatores Aivita Ķiploka un Dagnija Vībāne iepazīstināja ar aktualitātēm, kuras stāsies spēkā mācību priekšmetā sports 1., 4., 7. un 10.klasēs ar jauno 2020./2021. mācību gadu. Turpinājumā tika atzīmēti katras skolas labākie sasniegumi skolu sportā šajā mācību gadā un sveikti skolotāji. Paldies sporta skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā skolu sporta sacensībām- Initai Smirnovai, Lāsmai Mičulei, Artūram Elksnītim (Jēkabpils pamatskola), Aivitai Ķiplokai (Krustpils pamatskola), Dagnijai Vībānei, Aivim Kokinam, Jevgenijam Jubelim (Jēkabpils Valsts ģimnāzija), Innai Semjonovai, Irinai Veleckai (Jēkabpils 2.vidusskola), Vitai Brikmanei, Modrim Osvaldam, Vilnim Vīksnem, Ainim Raubiškim (Jēkabpils 3.vidusskola), Olitai Treinei (Aknīstes vidusskola), Madarai Naglei-Galdiņai (Zasas vidusskola), Pēterim Krastiņam, Verneram Grandānam ( Salas vidusskola), Jānim Kudiņam, Ģirtam Milaknim (Viesītes vidusskola), Zigmundam Znotiņam (Jēkabpils Agrobiznesa koledža), Imantam Beķeram (Biržu pamatskola), Vladimiram Golubevam (Mežāres pamatskola), Tatjanai Permaņickai, Vitālijam Permaņickim (Sūnu pamatskola), Jurim Rubiķim (Rubeņu pamatskola), Tatjanai Donānei (Ābeļu pamatskola), Vitai Liepiņai (Rites pamatskola- Viesītes vidusskolas izglītības programmas īstenotājvieta), Kristīnei Piļščikovai (Dignājas pamatskola), Sintijai Kovaļovai, Litai Salai, Ņinai Čehovičai (Variešu sākumskola), Līgai Zalānei (Atašienes vidusskola), Imantam Silavam (Vīpes pamatskola). Paldies skolēniem, kuri piedalījās dažādu sporta veidu sacensībās līdz ārkārtas situācijas sākumam un palīdzēja savu skolu komandām izcīnīt atbilstošās vietas! Liels paldies Jēkabpils pilsētas, Aknīstes novada, Krustpils novada, Jēkabpils novada, Salas novada un Viesītes novada pašvaldībām par sniegto finansiālo atbalstu balvu iegādēm skolu sporta sacensību godalgoto vietu ieguvēju komandām un individuālajiem dalībniekiem! Liels paldies par sadarbību skolu sporta sacensību tiesāšanā Jēkabpils Sporta skolas vadībai un treneru kolektīvam un Jēkabpils Sporta centra darbiniekiem! Lai visiem skaista, piedzīvojumiem bagāta vasara!
Tatjana Donāne, skolu sporta metodiķe

Jānim Censonim-Atzinības raksts

Ar Raiņa vārdiem ‘’Kas zina, ko grib-spēj, ko grib’’ uz Atzinības raksta no Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas (LJBL) tika sumināts Jēkabpils Sporta skolas basketbola nodaļas audzēknis Jānis Censonis par izcilām sekmēm 2019./2020. mācību gadā un aktīvu dalību LJBL pasākumos. Jānis ir pierādījums tam, ka pareizi un mērķtiecīgi plānojot savu laiku, jaunietis var būt sekmīgs ikvienā jomā, ja tiek ieguldīts cītīgs darbs. Arī iepriekš viņš ir atzīmēts par savu attieksmi pret uzticēto, kad balvu kā ‘’Paraugs sportā’’ saņēma ‘’Jēkabpils Jaunatnes sporta laureāta’’ pasākumā, kur tam no trenera Artūra Elksnīša tika veltīts godam nopelnītais raksturojums-‘’…ja Jānis uz treniņu netiek, trenējas individuāli savas pilsētas Jaunjelgavas sporta zālē, trenējas arī brīvdienās un svētku dienās. Dēla izaugsmē ļoti daudz iegulda vecāki- vadājot uz treniņiem un sacensībām, apmaksājot nometnes, ir kopā ar dēlu visos dzīves brīžos. Apbrīnoju viņa attieksmi, neatceros, kad viņam būtu aizrādījis par kādiem uzvedības pārkāpumiem. Jānis ir komandas kapteinis un līderis. Vienmēr izcēlies ar milzīgu pašatdevi spēlēs un treniņos. Gribu izcelt viņa attieksmi pret darbu, ko dara, viņa gribasspēku, cīņassparu un motivāciju trenēties arī individuāli.’’
Tikai pareiza attieksme, smags un regulārs darbs tuvina mūs izvirzītajiem mērķiem un pierāda, ka tie ir sasniedzami. Un, savukārt, tikai ar grūtībām sasniegtie mērķi sniedz gandarījumu par padarīto un motivāciju arvien jauniem mērķiem. Paldies Jānim un viņa ģimenei, kā arī trenerim Artūram Elksnītim par ieguldīto darbu!

Pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas pakāpeniski samazina ierobežojumus izglītības un sporta jomā

Būtiskākās izmaiņas ar izglītību un sportu saistītās norisēs no 2020. gada 10. jūnija:
• līdz 2020.gada 31.augustam nometnēs bērnu skaits grupā – ne vairāk kā 30, vienlaikus var norisināties vairāku grupu aktivitātes, ja to atļauj nometnes iekārtojums un platība;
• līdz 2020.gada 31.augustam pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmās maksimālais dalībnieku skaits grupā – 50;
• sporta treniņu un sacensību laikā sportisti un sporta darbinieki var neievērot 2 metru distanci, šis nosacījums ir attiecināms arī uz amatieru sportu;
• sporta nodarbībās treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 30 personu, turklāt bez vecuma ierobežojuma, uz vienu cilvēku jānodrošina ne mazāk kā 4m2 platības, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu aktivitātes, ja to atļauj norises vietas kapacitāte;
• atļauts rīkot sporta sacensības, ievērojot vispārējos pulcēšanās ierobežojumus;
• ja sporta pasākums notiek iekštelpās, kuru kopējā platība ir mazāka nekā 1000m2, skatītājiem līdz 31.jūlijam pasākumā nav atļauts piedalīties.

Vairāk informācijas:

https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4125-pec-arkartejas-situacijas-atcelsanas-pakapeniski-samazina-ierobezojumus-izglitibas-un-sporta-joma

Atsākas nodarbības Jēkabpils Sporta skolā

Ir pienācis jūnijs, kad Jēkabpils Sporta skolas audzēkņi atkal sāks apmeklēt treniņnodarbības, kas pēc ilgstošās dīkstāves tika īpaši nepacietīgi gaidītas. Kā mēdz teikt- aiz katra ļaunuma ir kas labs, tāpēc arī mums bija patiess prieks dzirdēt audzēkņu nepacietīgos jautājumus par nodarbību atsākšanos un redzēt viņos šo sportisko nepacietību sākt kustēties, lai atgūtu fizisko formu. Treniņi klātienē notiks visas vasaras garumā attiecīgās sporta bāzēs, ievērojot noteikumus un konkrētos ierobežojumus. Visu interesējošo informāciju var uzzināt, sazinoties ar treneriem, kuru kontakti pieejami mājaslapā. No 9.jūnija gaidāma jauna informācija ārkārtas situācijas sakarā- ticam, ka tā dos papildus atvieglojumus, kas nāks par labu produktīvam treniņprocesam. Šobrīd ir svarīgi nekļūt pārgalvīgiem, ievērot noteikumus un izturēties atbildīgi pret apkārtējiem, lai drošā situācija sporta pasaulē attaisnotos un ļautu pēc iespējas ātrāk atkal organizēt sacensības, kas ir tik nepieciešamas sportiskā nemiera attīstībai un sevis pierādīšanai. Sports iemāca nepadoties!

Latvijas Universitāte aicina studēt sporta programmās

Latvijas Universitāte rudenī jau otro gadu uzņems studentus divās jaunās sporta programmās! Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma ”Sporta treneris” un Bakalaura studiju programma ”Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība” !

Jēkabpils sporta skola mācības atsāks jūnijā

Gribam informēt, ka turpmākās apmācības Jēkabpils Sporta skolā notiks pēc diviem mēnešiem, jūnijā. Ņemot vērā šī brīža situāciju, sporta spēļu federācijas/savienības ir atcēlušas neizspēlētās pamatturnīra spēles un finālturnīrus, tādejādi sezonai noslēdzoties daudz ātrāk nekā plānots – šobrīd nav skaidrības, kad varēs sākties futbola sezona, arī Latvijas šaha federācija ir pārcēlusi finālus uz provizoriskiem datumiem, kā arī par Latvijas Vieglatlētikas savienības organizētajiem čempionātiem nav konkrētas informācijas. Izvērtējot esošo situāciju, kad ziemas posms ir noslēdzies, bet vēl nav skaidrības par tālāko sacensību norises laikiem, nolēmām dot audzēkņiem un treneriem iespēju atpūsties, jo mūsu prioritāte ir audzēkņu drošība, veselība un pēc iespējās ātrāka atgriešanās treniņgrupās. Lai maksimāli samazinātu riskus un atbildīgi ievērotu visus ārkārtas situācijas noteikumus, atbalstam audzēkņu atrašanos mājās un visu spēku veltīšanu veiksmīgam mācību gada noslēgumam.
Esam apņēmības pilni strādāt vasaras periodā cerot, ka mācību procesu būs iespējams nodrošināt jau klātienē, izmantojot sporta infrastruktūru un veltot vēl lielāku uzmanību audzēkņu sagatavošanā jaunajai sporta sezonai. Patlaban Jēkabpils sporta skolas treneri atrodas ikgadējā atvaļinājumā un vecāku līdzfinansējums par mācībām Jēkabpils Sporta skolā atsāksies tikai pēc treniņnodarbību atjaunošanas.

Dambrete mazo skolu grupā

12.martā Jēkabpils Sporta skolā notika skolēnu sporta spēļu sacensības dambretē mazo skolu grupā. Sacentās divu vecuma grupu dambretisti, kur 2007.gadā dzimušajiem un jaunākiem 1.vieta ar 7 punktiem Mežāres pamatskolas komandai (Denisam Bogdanovam, Jolantai Lapeškinai, Elīnai Bogdanovai), 2.vieta ar 5,5 punktiem Biržu pamatskolas komandai (Nikitam Šopeiko, Adrianam Tabunovam, Laurai Čerpinskai), 3.vieta ar 4,5 punktiem Zasas vidusskolas komandai (Mārcim Gaštolam, Raivo Mikušānam, Esterei Savičai), 4.vieta ar 1 punktu Rubeņu pamatskolas komandai. 2004.-2006.gadā dzimušajiem 1.vieta ar 12 punktiem Biržu pamatskolas komandai ( Laurai Pazuhai, Dāvim Romanovskim, Markusam Labutim), 2.vieta ar 8 punktiem Zasas vidusskolas komandai (Mārcim Gremzem, Egīlam Austrumam, Karolinai Kuzmenko), 3.vieta ar 7,5 punktiem Mežāres pamatskolas komandai (Jānim Bogdanovam, Vladam Pentelejevam, Darjai Ivanovai), 4.vieta Rubeņu pamatskolas komandai (7 punkti), 5.vieta Ābeļu pamatskolas komandai (6,5 punkti), 6.vieta Dignājas pamatskolas komandai (4 punkti). Paldies par sacensību raitu norisi Mežāres pamatskolas sporta skolotājam Vladimiram Golubevam!