Skolas kontaktinformācija

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Jēkabpils Sporta skola
 • Juridiskā adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
 • Faktiskā adrese: Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201
 • Reģistrācijas Nr. 90000024205
 • PVN reģ.Nr. LV90000024205
Banku konti
 • LV87UNLA0009013130793 UNLALV2XXXX SEB Banka AS
 • LV75HABA0001401057077HABALV22XXX Swedbanka AS
 • LV29PARX0001051430001 PARXLV22XXX Citadele AS
 • LV22RIKO0002013192223 RIKOLV2XXXX DNB banka AS
Skolas vadība
 • Direktors - 291 756 59
 • Direktora vietniece - 263 211 12
 • Lietvede - 652-36128; 263 253 94
 • E-pasta adrese: jekabpilssportaskola@inbox.lv