Rudens kross

Skolu sporta spēļu sacensības rudens krosā pulcēja lielu dalībnieku skaitu – 350. Skolēni par medaļām sacentās piecās vecuma grupās zēnu un meiteņu konkurencē. Vismazākajiem skrējējiem – 2005.gadā dzimušajiem un jaunākiem zēniem  500 m distancē uzvarēja Kristers Oskars Puida – 1:44,9 (Jēkabpils pamatskola), 2.vieta Kārlim Būkam – 1:51,3 (Jēkabpils pamatskola), 3.vieta Edgaram Subotinam – 1:51,5 (Jēkabpils 3.vidusskola), meitenēm 500 m distancē šajā vecuma grupā 1.vieta Sandrai Brikmanei 1:47,0 (Jēkabpils 3.vidusskola), 2.vieta Dagmārai Midzenei – 1:50,5 (Jēkabpils 3.vidusskola), 3.vieta EnijaiAnčai – 1:51,6 (Jēkabpils pamatskola). 2003.-2004.gadā dzimušo grupas skrējēji arī veica 500 m garu distanci, kur zēniem 1.vieta Kārlim Kviļūnam – 1:42,3 (Jēkabpils pamatskola), 2.vieta Ralfam Anufrejevam – 1:43,4 (Viesītes vidusskola), 3.vieta KristeramMežinskim – 1:43,6(Jēkabpils 3.vidusskola), meitenēm 1.vieta Klintai Lindānei – 1:44,1 (Jēkabpils 3.vidusskola), 2.vieta Samantai Kalniņai – 1:46,4 (Jēkabpils 3.vidusskola), 3.vieta Lainei Odziļevičai – 1:49,4 (Ābeļu pamatskola). 2001.-2002.gadā dzimušo grupas zēni un meitenes sacentās 1000 m distancē. Zēniem ātrākais bija Jānis Vilnrags – 3:18,1 (Jēkabpils 3.vidusskola), 2.vieta Ralfam Lipenītim – 3:22,7 (Jēkabpils pamatskola), 3.vieta Raivo Aleksejevam – 3:23,3 (Zasas vidusskola), meitenēm visātrāk šo distanci veica Tabita Tīna Lūka – 3:29,8 (Salas vidusskola), 2.vieta Laurai Jaudzemai – 3:34,2 (Biržu internātpamatskola), 3.vieta Laurai Stivriņai – 3:36,3 (Jēkabpils 3.vidusskola). 1999.-2000.gadā dzimušie zēni  veica 1500 m garu distanci – 1.vieta Rinaldam Deņisovam – 5:08,8 (Jēkabpils 3.vidusskola), 2.vieta Kasparam Iesalniekam – 5:17,5 (Zasas vidusskola), 3.vieta Reinim Paukšam – 5:27,7 (Krustpils pamatskola), šīs grupas meitenes sacentās 1000 m distancē, kur 1.vietu izcīnīja Megija Pulstene – 3:22,2 (Jēkabpils 3.vidusskola), 2.vieta Santai Davidānei – 3:31,4 (Aknīstes vidusskola), 3.vieta Santai Stradiņai – 3:36,8 (Zasas vidusskola). 1995.-1998.gadā dzimušie jaunieši veica sacensību visgarāko distanci – 2000 m. Šajādistancē uzvara Pēterim Lazdiņam – 6:03,0 (Jēkabpils 3.vidusskola), 2.vieta MaksimamPotlovam – 6:34,0 (Jēkabpils 3.vidusskola), 3.vieta Dairim Jakubovskim – 6:35,0 (Jēkabpils Valsts ģimnāzija). Šīs grupas jaunietes sacentās 1500 m distancē, kur uzvaru kārtējo reizi izcīnīja Baiba Ažušele – 5:37,5 (Viesītes vidusskola), 2.vieta Baibai Strodei – 5:42,6 (Jēkabpils 3.vidusskola), 3.vieta Agnesei Grigalei – 6:01,9 (Aknīstes vidusskola). Lielo skolu kopvērtējumā, kur katrā grupā ieskaitei tika ņemti vēra  divi labākie zēnu un divi labākie meiteņu rezultāti, labāko trijnieks ir sekojošs – 2003.-2004.gadā dzimušajiem 1.vieta Jēkabpils 3.vidusskolai ar 171 punktu, 2.vieta Jēkabpils pamatskolai ar 129 punktiem, 3.vieta Viesītes vidusskolai  ar 82 punktiem. 2002.-2002.gadā dzimušajiem 1.vieta Jēkabpils 3.vidusskolai ar 156 punktiem, 2.vieta Jēkabpils pamatskolai ar 139 punktiem un 3.vieta Salas vidusskolai ar 112 punktiem. 1999.-2000.gadā dzimušo grupā 1.vieta Jēkabpils 3.vidusskolai ar 180 punktiem, 2.vieta Aknīstes vidusskolai ar 136 punktiem, 3.vieta Krustpils pamatskolai ar 133 punktiem. 1995.-1998.gadā dzimušajiem 1.vieta Jēkabpils 3.vidusskolai ar 176 punktiem, 2.vieta Viesītes vidusskolai ar 122 punktiem, 3.vieta Aknīstes vidusskolai ar 112 punktiem. Mazo skolu grupā, kur kopvērtējuma  ieskaitei tika ņemti vērā desmit labākie rezultāti, 1.vietu izcīnīja Zasas vidusskola ar 429 punktiem, 2.vieta Biržu internātpamatskolai ar 412 punktiem un 3.vieta Ābeļu pamatskolai ar 361 punktu.

Paldies skolotājiem, kuri sagatavoja tādus labus skrējējus! Taču, kā jau katrās krosa sacensībās ,mēs nevaram iztikt bez saliedētās tiesnešu un palīgu brigādes, bez kuras nav iedomājamas šīs sacensības! Tādēļ visu dalībnieku un skolotāju vārdā milzīgs paldies Jēkabpils 3.vidusskolas sporta skolotājiem un viņu palīgiem par trašu sagatavošanu un sacensību tiesāšanu, paldies mūsu bijušajiem kolēģiem – sporta skolotājiem, kuri savas pelnītās atpūtas brīžus labprāt velta šo sacensību tiesāšanai, paldies Jēkabpils Sporta skolas treneriem un administrācijas pārstāvjiem par tiesāšanu, paldies draugiem, kuri nekad nepaliek malā, bet vienmēr piedāvā savu izpalīdzīgo roku! Liels prieks sacensību trasēs bija redzēt arī vecākus, kuri juta līdzi saviem lolojumiem un tādā veidā nodrošināja bērnos milzīgu enerģiju! Lai arī turpmāk mūsu sadarbība sporta jomā nemazinās!

Tatjana Donāne,

skolu sporta metodiķe