Skolēnu sporta spēļu kopvērtējums

Ir noslēdzies kārtējais mācību gads un noskaidroti uzvarētāji skolēnu sporta spēļu kopvērtējumā lielo un mazo skolu grupās. Lielās skolas kopvērtējumā cīnās četrās vecuma grupās, kur tiek ņemtas vērā 7 labākās ieskaites katrā grupā. Lielo skolu 1999.-2002.gadā dzimušajiem uzvara Jēkabpils 3.vidusskolai- 94 punkti (skolotāji Modris Osvalds, Vita Brikmane, Ainis Raubiškis, Vilnis Vīksne), 2.vieta Jēkabpils Valsts ģimnāzijai- 86 punkti (skolotāji Dagnija Vībāne, Jevgenijs Jubelis, Aivis Kokins), 3.vieta Zasas vidusskolai- 78 punkti (skolotāja Madara Nagle-Galdiņa), 4.vieta Jēkabpils 2.vidusskolai- 71 punkts (skolotājas Inna Semjonova, Irina Velecka), 5.vieta Jēkabpils Agrobiznesa koledžai- 57 punkti (skolotājs Zigmunds Znotiņš), 6.vieta Viesītes vidusskolai- 52 punkti (skolotāji Jānis Kudiņš, Ģirts Milaknis), 7.vieta Aknīstes vidusskolai- 41 punkts (skolotāja Olita Treine), 8.vieta Salas vidusskolai- 33 punkti (skolotāji Pēteris Krastiņš, Verners Grandāns). 2003.-2004.gadā dzimušo grupā uzvara Jēkabpils 3.vidusskolai- 102 punkti, 2.vieta Jēkabpils Valsts ģimnāzijai- 99 punkti, 3.vieta Jēkabpils 2.vidusskolai- 80 punkti, 4.vieta Krustpils pamatskolai- 73 punkti (skolotāja Aivita Ķiploka), 5.vieta Viesītes vidusskolai – 49 punkti, 6.vieta Aknīstes vidusskolai- 44 punkti, 7.vieta Salas vidusskolai- 42 punkti, 8.vieta Jēkabpils pamatskolai- 12 punkti. 2005.-2006.gadā dzimušo grupā uzvara Jēkabpils 3.vidusskolai- 99 punkti, 2.vieta Jēkabpils Valsts ģimnāzijai – 86 punkti, 3.vieta Jēkabpils 2.vidusskolai- 78 punkti, 4.vieta Jēkabpils pamatskolai- 77 punkti (skolotāji Inita Smirnova, Lāsma Mičule, Artūrs Elksnītis), 5.vieta Krustpils pamatskolai- 69 punkti, 6.vieta Salas vidusskolai- 57 punkti, 7.vieta Viesītes vidusskolai- 51 punkts, 8.vieta Aknīstes vidusskolai- 34 punkti. 2007.gadā dzimušo un jaunāku grupā uzvara Jēkabpils pamatskolai- 84 punkti, 2.vieta Jēkabpils 3.vidusskolai- 81 punkts, 3.vieta Salas vidusskolai- 71 punkts, 4.vieta Jēkabpils 2.vidusskolai- 69 punkti, 5.vieta Krustpils pamatskolai-47 punkti, 6.vieta Viesītes vidusskolai – 15 punkti, 7.vieta Aknīstes vidusskolai- 13 punkti. Mazo skolu kopvērtējumam tika ņemtas 2 labākās ieskaites vieglatlētikā, 3 labākās ieskaites sporta spēlēs un 3 labākās ieskaites citos sporta veidos. Kopvērtējumā uzvar Ābeļu pamatskola- 117 punkti (skolotāja Tatjana Donāne), 2.vieta Biržu pamatskolai- 112 punkti (skolotājs Imants Beķers), 3.vieta Zasas vidusskolai- 101 punkts (skolotāja Madara Nagle-Galdiņa), 4.vieta Sūnu pamatskolai- 93 punkti (skolotāji Tatjana Permaņicka, Vitālijs Permaņickis), 5.vieta Mežāres pamatskolai- 90 punkti (skolotājs Vladimirs Golubevs), 6.vieta Rubeņu pamatskolai- 85 punkti (skolotājs Juris Rubiķis), 7.vieta Dignājas pamatskolai- 83 punkti (skolotāja Dagnija Vībāne), 8.vieta Variešu sākumskolai- 55 punkti (skolotājas Nataļja Jeļizarjeva, Asja Jaksone), 9.vieta Vīpes pamatskolai- 18 punkti (skolotājs Guntis Silevičs). Paldies visiem sporta skolotājiem par ieguldīto darbu ikdienas mācību procesā, par skolēnu sagatavošanu sacensībām, par līdzdalību sacensību tiesāšanā! Paldies Jēkabpils Sporta skolas treneriem un personīgi sporta skolas direktoram Edgaram Lambam par atbalsta sniegšanu skolu sporta sacensību tiesāšanā! Paldies par sniegto finansiālo atbalstu skolu sporta sacensību balvu iegādē Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, Aknīstes novada, Krustpils novada, Jēkabpils novada, Salas novada un Viesītes novada pašvaldībām! Lai Jums jauka vasara un gaidīsim tikpat atbalstošu sadarbību nākošajā mācību gadā!

Tatjana Donāne,

skolu sporta metodiķe