Jēkabpils Sporta skolai sekmīgi noslēdzies akreditācijas process

Laikā no 17. līdz 28.janvārim notika Jēkabpils Sporta skolas kā izglītības iestādes profesionālās darbības izvērtēšana, lai novērtētu darbības kvalitāti profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanā, un iestādes vadītāja Edgara Lambas profesionālās darbības novērtēšana. Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD)  komisija 8 ekspertu sastāvā šo procesu veica attālināti. Akreditācijas procesa laikā notika situāciju analīze par pedagoģijas, skolvadības un izglītības iestādes aktuālās darbības jautājumiem, tika veikta dokumentu izpēte un to izvērtējums. Notika attālinātās intervijas ar iestādes vadītāju, ar vadītāja vietnieci, treneriem, audzēkņiem un viņu vecākiem, kā arī ar Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieku izglītības un kultūras jautājumos Alfonu Žuku.  Tika veikta ekspertu komisijas norādīto 18 treniņnodarbību translācija tiešsaistē.

Saņemtais IKVD akreditācijas ekspertu komisijas ziņojums apliecina, ka Jēkabpils Sporta skolai līdz 2028.gada 17.februārim, jeb uz maksimālo termiņu (6 gadiem) tiek akreditētas visas V20 un V30 izglītības programmas- basketbolā, handbolā, futbolā, volejbolā, vieglatlētikā un šahā, un tas ir kopīgi ieguldītā darba rezultāts! Tāpēc vēlamies pateikties mūsu audzēkņiem par sportisko neatlaidību un vēlmi sasniegt arvien vairāk- jūs visi esiet mūsu galvenā vērtība! Liels paldies un augsts novērtējums treneriem par pašaizliedzīgo darbu un mūsu audzēkņu ģimenēm, kas atbalsta bērnu un jauniešu vēlmi nodarboties ar sportu profesionālā līmenī. Paldies Jēkabpils novada pašvaldībai par atbalstu, Jēkabpils sporta centram un pilsētas vispārējās izglītības iestādēm par sadarbību- pateicoties jums jaunajiem sportistiem ir pieejamas kvalitatīvas sporta bāzes treniņprocesa un sacensību norisei.

Ir paveikts liels darbs un vēl lielāks darbs stāv priekšā, lai īstenotu visas ieceres iestādes darba uzlabošanā. Esam apņēmības pilni turpināt produktīvi iesākto darbu, lai Jēkabpils Sporta skolas vārds kļūtu arvien atpazīstamāks un par mūsu audzēkni varētu kļūt ikviens novada bērns vai jaunietis, kurš gatavs daudz un smagi trenēties, soli pa solim realizējot savas sportiskās ambīcijas, jo sports Jēkabpils novadā bija, ir un būs!