Jēkabpils Sporta skolas audzēkņi kārto kontrolnormatīvus

Ņemot vērā ieilgušo sarežģīto situāciju saistībā ar COVID-19 ierobežojumiem, kas liedza jaunajiem sportistiem dalību sacensībās, kas, savukārt, vienmēr ir bijis viens no galvenajiem rezultativitātes kritērijiem, lai izvērtētu audzēkņu pārcelšanu nākošajā mācību grupā, sporta veidu federācijas un savienība, sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, izstrādāja atbilstošus kontrolnormatīvus. Katrai handbola, volejbola, basketbola, vieglatlētikas un futbola nodaļas vecuma grupai bija jāveic 3-6 fiziskus pārbaudījumus, kas tika kārtoti Jēkabpils stadionā nedēļas garumā, konkrētajam sporta veidam atvēlot vienu dienu. Laika apstākļi nesaudzēja- bija gan svelme, gan pērkona dārdi, gan lietus un vējš, kas piedeva papildus slodzi, bet audzēkņi ļoti labi apzinājās šo pārbaudījumu nozīmīgumu un uzdevumi veiksmīgi tika paveikti. Prieks bija vērot jauno sportistu atkalredzēšanās prieku, vecāku vieglo satraukumu, attāli vērojot savu atvašu fiziskās aktivitātes- tas skaidri lika apzināties, cik ļoti visiem pietrūkst šo sportisko pasākumu un sāncensības gara…
Fotomirkļi no pārbaudījumu norises:http://jekabpilssportaskola.lv/galerija/